TLMOČNÍCKA A PREKLADATEĽSKÁ TECHNIKA

Ponúkame Vám naše technikcé vybavenie pre potreby tlmočenia a predkladateľstva.