OZVUČENIE

K dispozícií máme profesionálny tím odborníkov, ktorý podľa druhu akcie zvolia správnu technológiu a spôsob ozvučenia. Dôležitú úlohu pri výbere technológii zohráva aj priestor, rozloženie a schéma daného podujatia, či štruktúra dramaturgie.

Dokonalý zvuk tvorí základ každého podujatia a my si to veľmi dobre uvedomujeme. Aj preto sme dlhodobo stabilným partnerom mnohých podujatí. Veríme, že to vaše budeme obohacovať práve my.

Pretože dokonalý zvuk tvorí základ každého eventu.