PROJEKTY

Na naše autorské projekty a licencované podujatia sme právom hrdý. Majú svoje komerčné postavenie ako z finančného hľadiska, mediálnej publicity či prestíže, tak aj po stránke verejného záujmu a popularity širokej verejnosti. Našou snahou je neustále napredovať. Uspokojiť všetky investičné skupiny, ktoré sa na projektoch podieľajú a ktoré sa rovnakou mierou zaslúžili o komerčný úspech jednotlivých projektov.

Preto neváhajte, vyberte si projekt a pridajte sa k nám.