UMELECKÁ AGENTÚTRA

Už viac ako 25 rokov spoznávame umelecké prostredie ako spoluorganizátori podujatí na rôznych pozíciách. Bohaté skúsenosti z komerčného prostredia nás posúvajú stále ďalej, a vďaka každodennému kontaktu s umeleckou obcou poskytujeme partnerom stabilnú oporu v akomkoľvek projekte. Pre svojich klientov poskytujem komplexné služby spojené s organizovaním súkromných, verejných alebo obchodných podujatí. Jenou z hlavných a naj využívanejších služieb je sprostredkovanie umeleckých vystúpení a tvorba dramaturgie programu.

Organizujeme spoločenské, firemné, športové alebo súkromné akcie, eventy, oslavy, večierky, recepcie, plesy, rôzne mestské a obecné dni, hody, jarmoky, vinobrania, mestské slávnosti, koncertné a festivalové vystúpenia pre puby, kluby, televízne produkcie, rozhlasové produkcie, iné mediálne podujatia, krsty, vernisáže, výstavy, konferencie, verejné prezenty … Pripravíme Vašim hosťom jedinečný program.

Pretože dobrý program priláka každú cieľovú skupinu.